Lenovo ThinkPad X220

4,800,000

Cho phép đặt hàng trước