Laptop Lenovo Thinkpad T420

4,700,000 4,200,000

Cho phép đặt hàng trước